Základní informace


             

Projekt Waking up in Baroque (Probudím se v baroku), spadající pod program Erasmus+, který se koná v letech 2017-2019, je určený pro studenty kvint a sext. Náš tým se skládá z 18 členů, kteří byli vybráni na základě anglického dopisu, jenž musel splňovat 4 základní body, a ústním pohovoru. Vybraní studenti seřadili témata, na které bude kladen důraz v jednotlivých zemích, do pomyslného žebříčku od nejatraktivnějšího do nejméně zajímavého podle svých zájmů a priorit, přičemž každá země se zaměřuje na 4 témata. Nakonec vznikly 3 skupiny po 6 studentech, které se vydají do Německa, Itálie a Litvy.

Celý projekt zakončí jako hostitel Česká republika na jaře 2019. Mezi barokními tématy jsou např. náboženství a tortura, vaření, život šlechty nebo výroba kachlí (v sekci Partnerské školy naleznete kompletní seznam témat ve spojení s jednotlivými školami/zeměmi).

Projekt funguje na principu výměnných pobytů – naši studenti budou při výjezdu bydlet u hostitelské rodiny a sami poté ubytují zahraničního studenta. Díky tomuto projektu žáci poznají i běžný život a tradice cizí rodiny a samozřejmě zlepší své znalosti angličtiny a práce v týmu.