Návštěva Národní galerie v Praze

Dne 10. 10. 2017 jsme navštívili výstavu v Národní galerii v Praze zaměřenou na barokní malířství a sochařství.  Prohlédli jsme si mnoho obrazů a u každého nám paní průvodkyně sdělila zajímavé informace, které jistě využijeme v průběhu celého projektu. Na závěr jsme se rozdělili do skupin a každá z nich měla za úkol prezentovat jedno barokní malířské dílo (např. formou pověsti, divadelní scénky nebo zvukové nahrávky).

Fotografie