Článek o našem projektu v Neratovických listech

Publikováno v Listech města Neratovice 12/2017 (str. 7)

Žáci Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích dostali jedinečnou příležitost přihlásit se do mezinárodního projektu Erasmus+. Počet žáků, kteří měli šanci na úspěch, byl však omezený věkově i početně. Do projektu se mohli zapojit pouze žáci prvního a druhého ročníku vyššího gymnázia. Do týmu bylo nakonec vybráno osmnáct studentů, kteří úspěšně splnili podmínky výběrového řízení – bylo nezbytné napsat motivační dopis v angličtině a zúčastnit se ústního pohovoru. Gymnázium bude spolupracovat po dobu dvou let se školami z Litvy, Německa a Sicílie. Projekt nese název „Waking up in Baroque“, v překladu „Probuzení v baroku“. Cílem je představit žákům období baroka zábavnou formou, zlepšit jejich jazykové a komunikační schopnosti a naučit je spolupracovat na mezinárodní úrovni. Osmnáctičlenný tým bude rozdělen na tři skupiny a na týdenním výměnném pobytu v jedné z partnerských zemí bude společně se zahraničními studenty spolupracovat na vybraných dílčích tématech z barokního období.

Držte nám palce, ať nám nechybí nápady a inspirace!

Filip Janda a Anežka Dolanská, GFP Neratovice