Výjezd do Německa

autorky: Barbora Pomykáčková, Michaela Trhoňová, Viktorie Wolfová

Díky projektu „Probudím se v Baroku‘‘ jsme měli příležitost zúčastnit se výjezdu do Německa s paní profesorkou Jolanou Uhrinčaťovou, Zitou Smolkovou a panem ředitelem Alešem Jinochem. Součástí německé skupiny byli Viktorie Wolfová, Barbora Pomykáčková, Michaela Trhoňová, Jan Vedral, Filip Janda a Lukáš Hudík.

V neděli 3. prosince jsme se ve dvanáct hodin sešli na Hlavním nádraží v Praze. Všichni jsme byli nervózní, ale zároveň natěšení na setkání s našimi hostiteli. Po půlhodinovém zpoždění jsme konečně vyrazili, nejprve do Drážďan. Poté jsme přestoupili na jiný vlak a dojeli do krásně zasněženého Lipska, kde nás přivítaly naše náhradní rodiny a vzaly nás ‚‚domů“. Po celou dobu se o nás moc hezky staraly.

Po první společné snídani jsme pospíchali do školy, Gymnázia Roberta Schumanna, kde proběhlo přivítání od ředitele školy, Andrease Klingnera, a vedoucího projektu, Alexandra Keeba. Na uvítanou jsme dostali krásné plátěné tašky, které speciálně pro nás a náš projekt navrhla jedna z německých profesorek. Provedli nás po škole a viděli jsme i některé hodiny. I přes to, že učitelé mluvili německy, snažili jsme se co nejvíce rozumět. Bylo opravdu zajímavé sledovat jiný průběh výuky než jsme zvyklí. V jídelně byl připraven společný brunch – párky, zelenina, ovoce a sendviče. Následně jsme absolvovali prohlídku města. Každý německý student mluvil o jedné z významných barokních památek Lipska. Byli jsme v Kostele svatého Tomáše, ale bohužel jsme se kvůli dešti nemohli podívat na věž. Na závěr jsme na vánočních trzích ochutnali místní specialitu-Kräppelchen.

V úterý dopoledne probíhala krátká výuka o třicetileté válce. Poté jsme se rozdělili do čtyř pracovních skupin podle zájmů a pracovali na úkolech kvůli závěrečné prezentaci pro veřejnost. Módní skupina vyráběla jeden mužský a jeden ženský barokní kostým z rozmanitých materiálů. V taneční části nacvičovali barokní tance. Hudební skupina se naučila několik písní (Song of Peace, Ding Dong Bells a Anna Magdalena). Dokumentační skupina měla za úkol to celé zaznamenat. Večer se konal koncert školní kapely a disco.

Ve středu ráno na nás čekala mikulášská nadílka od našich náhradních rodičů a následně i od pana ředitele. Dopoledne jsme navštívili Bachovo muzeum, které bylo velmi moderně a interaktivně zařízené. Mohli jsme si zde poslechnout různé ukázky hudby a vyzkoušet si ji vytvořit. K obědu jsme měli pravý německý řízek, velký jako celý talíř. Dále jsme šli na prohlídku Školy svatého Tomáše, kde studují chlapci ze světoznámého sboru Thomanerchor. Večer jsme strávili na bowlingu a poznávali jsme další studenty z projektu.

Ve čtvrtek nás čekal výlet do Drážďan. V devět hodin ráno jsme autobusem vyrazili na cestu, která naštěstí rychle ubíhala. Za dvě hodiny jsme byli na místě a mohli jsme se procházet sluncem zalitými ulicemi. Zavítali jsme na další vánoční trhy a vrátili se zpět do centra starého města na komentovanou prohlídku s průvodcem. Dozvěděli jsme se o historii různých památek a viděli nejvýznamnější z nich. Na každém rohu byli různí hudebníci, kteří krásnou atmosféru dokonale podtrhovali. Když jsme se vrátili domů, čekal nás vánoční koncert školního sboru v místním kostele. Byli jsme ohromeni a rádi jsme se přidali na závěrečnou společnou píseň.

Celé páteční dopoledne jsme dodělávali práci ve skupinách, abychom ji mohli večer všem ukázat. Kdo byl hotový, měl volno a mohl ještě prozkoumávat město nebo nakupovat dárky domů. Když bylo vše nachystáno, večer mohl začít. Každá země měla připravenou prezentaci o sobě a svém nejznámějším barokním hudebním skladateli. Za český tým jsme představili Adama Michnu z Otradovic a zazpívali a zahráli na ukulele jeho dvě písně Nebeští kavalérové a Chtíc, aby spal, což sklidilo úspěch, stejně jako naše barokní kostýmy. Taneční i hudební skupiny předvedly svá vystoupení a poté proběhla módní přehlídka vyrobených šatů. Dokumentační část pustila film, který z celého týdne sestříhala. Na závěr jsme byli pozváni ke společnému grilování, užívali jsme si poslední společné chvíle a loučili se s Litevci a Italy.

Ráno jsme se naposledy nasnídali v našich hostitelských rodinách, rozloučili se a odjeli na nádraží. Tam se s námi přišla rozloučit většina německých studentů i učitelů. Cestou domů jsme jedli spoustu jídla, které nám nabalily náhradní maminky, vzpomínali na krásný týden a děkovali za zkušenost, kterou jsme mohli prožít.

Fotografie